Home > Onroerendgoed kopen > BELASTINGEN EN KOSTEN VOOR ONROEREND GOED AAN DE COSTA BLANCA
Spanish mobile
Tel: 626 829 330

BELASTINGEN EN KOSTEN VOOR ONROEREND GOED AAN DE COSTA BLANCA

Totale aankoopprijs

Wanneer je de woning hebt gevonden die je leuk vind in de Costa Blanca, is het goed om te weten wat het totale aankoopbedrag is, inclusief belastingen en toeslagen.

Behalve de aankoopprijs, kun je ook de volgende kosten verwachten:

  • Overdrachtsbelasting (ITP Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) 8% van de gedeclareerde verkoopprijs bij de notaris.
  • Notariskosten. Ongeveer € 800
  • Griffierecht. Ongeveer € 600
  • Advocaatkosten, wanneer je die in dienst neemt  € 1,500

De eenvoudigste en meest handige manier om deze kosten af te wikkelen is in het kantoor van de notaris direct na ondertekening van de akte. Je ontvangt een ontvangstbewijs en een kopie van de akte (Copia Simple) in de wetenschap dat de originele pA.P.I.eren rechtstreeks naar het kadaster gaan om je opdracht te registreren.

Onroerend goed te koop aan de Costa Blanca

Appartementen to koop aan de Costa Blanca
Villas te koop aan de Costa Blanca

De inschrijvingsprocedure neemt vrij lang maar het is de presentatie die er toe doet. Zo’n 2-3 maanden later zal de originele koopakte worden opgehaald.

Verkoop vs Nieuwbouw - Belastingen en vergoedingen

Belastingen op een nieuwe woning zijn hetzelfde als hierboven vermeldt met een extra 1,5% documentbelasting te betalen over de gedeclareerde verkoopprijs. In plaats van het betalen van I.T.P. Overdrachtsbelasting van 10% betaal je belasting over de toegevoegde waarde (IVA Impuesto Sobre Valor Añadido) van 10% als er iets nieuws wordt gekocht in plaats van te worden doorverkocht.

Het kopen van een bouwkavel - belastingen en tarieven

Wanneer je een bouwperceel (parcela) aan de Costa Blanca koopt dan zijn de fiscale alternatieven als volgt;

  • Van een prive persoon - 10% Overdrachtsbelasting (I.T.P) op de aangegeven waarde in de akte.
  • Van een Spaans bedrijf - 21% V.A.T. (I.V.A.) op de aangegeven waarde in de akte.
    Van een Spaans bedrijf of particuliere bouwer met de bedoeling om direct te bouwen  - 10% BTW (I.V.A.). Dit heet de Aanschaf van een Project (Proyecto) en wordt belast tegen het lagere tarief. In de praktijk zou je een aannemingsovereenkomst voor de bouw op hetzelfde moment op hetzelfde moment ondertekenen als de akte voor het perceel.

De notaris en kadasterkosten zullen in dat geval minder zijn omdat de aangegeven waarde voor een perceel meestal lager is dan bij een doorverkoop of bouw van een woning. De notaris en het kadaster zullen bij de vaststelling van hun tarieven, onder andere, rekening houden met de waarde van de transactie.

Belastingen en kosten voor rekening van de verkoper

Plus Valia

De verkoper betaalt de Plus Valia. Dit is doorgaans een relatief klein bedrag en is een lokale gemeentelijke belasting op de verkoop. Elke gemeente maakt gebruik van dezelfde formule gebaseerd op de Catastral Value (Valor Catastral), maar ze passen een ander percentage toe. Wanneer de woning binnen een jaar wordt doorverkocht dan hoeft er niets betaald te worden en zal het verschuldigde bedrag daarna geleidelijk toenemen op basis van de duur dat je de eigenaar bent, met een maximum van 20 jaar. Als algemene richtlijn kan een verkoper verwachten dat deze geacht wordt ongeveer € 500 - € 2,500 te betalen. Maar de tussenpersoon zal altijd geacht worden een gemeentelijk certificaat, met daarin het exacte bedrag, te kunnen overleggen voorafgaande aan de verkoop.

Capital Gains Tax (I.R.P.F.)

Dit is een inkomstenaangifte die inkomsten uit elke bron omvat en die, natuurlijk, ook een meerwaarde uit de verkoop van een woning kan omvatten. In dit geval zijn er twee zaken die onthouden moeten worden:

  • Niet-Ingezetenen - (Iemand die niet beschikt over een verblijfsvergunning (Residencia) en inkomstenbelasting betaalt in het land van herkomst). De meeste buitenlandse vastgoedeigenaren aan de Costa Blanca vallen in deze categorie. Ze zijn wettelijk verplicht om bij de verkoop  3% van de in de akte opgegeven verkoopprijs achte te houden en over te dragen aan de Spaanse belastingdienst (Hacienda) als betaling van vermogenswinstbelasting. Wanner de koper deze borg niet betaald zal dit als een schuld op het nieuwe pand in het register worden opgenomen. Het is dus belangrijk om te controleren of de vertegenwoordiger het heeft gedeponeerd. Vraag daarom om een kopie van de betaling (formulier 211). De enige keer dat de retentie 3% voor niet-ingezetenen niet nodig is, is wanneer een eigenaar z’n eigendom voor 31-12- 1986 heeft gekocht.
  • Bewoners - (Iemand die een verblijfsvergunning (Residencia) en een ingezetene certificaat van de Spaanse belastingdienst heeft). In dat geval hoeft er geen 3% te worden ingehouden. Maar wanneer de bewoner zijn belastingaangifte indient, moet  de verkoop worden vermeld en zal de de meerwaarde berekend worden op basis van het verschil tussen de in de eigendomsakte verklaarde aankoopprijs en de verklaarde verkoopprijs op de eigendomspA.P.I.eren.